Jesteś tutaj

Home » Wydarzenia w regionach » Szkolenie i zarządzanie ośrodkiem po zmianach prawnych 2013
Region: 

Program szkolenia

Prezes Stowarzyszenia  Instruktorów Kształcenia Kierowców we Wrocławiu   Danuta Kardaś  powitała zaproszonych gości.

 • Przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Strzelinie
 • Przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Strzelinie
 • Przedstawicielka Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
 • Przedstawicielka Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
 • Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
 • Przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Polkowicach
 • Dyrektor Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
 • Przedstawiciel Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
 • Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
 • Jolanta Gliszczyńska - Skarbnik Stowarzyszenia we Wrocławiu
 • Danuta Kardaś - Prezes Stowarzyszenia we Wrocławiu
 • Iwona Musztyfaga - Wiceprezes Stowarzyszenia we Wrocławiu
 • Krzysztof Bandos - Wiceprezes Zarządu PFSSK
 • Krzysztof Szymański - Prezes Zarządu PFSSK
 • Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców   Krzysztof Szymański  omówił zmiany w przepisach obowiazujące od  19.stycznia 2013  roku.

Akty prawne:

1.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151)

2.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz.U. 2012 poz.973)

3.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców  (Dz.U. 2012 poz. 1019)

4.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach  (Dz.U. 2012 poz. 995)

 

Akty prawne do pobrania format PDF

                           

Wykład  Tadeusza Hryniewieckiego   egzaminatora Wrocławskiego WORD-u dotyczył: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Warszawa, dnia 5 września 2012 r. Poz. 995

Bardzo szeroko omówione zostały zmiany w egzaminowaniu na kategorie motocyklowe oraz projekt przebudowy placu manewrowego i usytuowania stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych we wrocławskim WORD. Jak planowane jest rozwiązanie tego trudnego tematu zobaczmy sami.

Zmiany w szkoleniu kiierowców po 19 stycznia 2013 roku omówił Krzysztof Bandos Wiceprezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Ustawa o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.

 • Rozd.2 art.6 i art. /88 p.r.d./
 • Rozd.3 art 13 UoKP
 • Rozd.4 art 24 UoKP
 • Rozd.4 art 26 UoKP
 • Rozd.4 art 27 UoKP
 • Rozd.5 art 28 UoKP /art.103 p.r.d./
 • Rozd.6 art 34 UoKP /art.122 p.r.d./

Propozycja firmy SPH Credo

                                               

 

 • podręczniki w cenie szkolenia
 • baza klientów wyłączną własnością partnera
 • nadzór wykładowcy nad szkoleniem
 • nadzór partnera nad postępami kursantów
 • automatyczna generacja aktywności dziennej, dziennika zajęć i świadectwa kwalifikacji
 • bezpłatna administracja i serwis
 • zabezpieczenie przed szkoleniem poza ośrodkiem

Programy zgodne z rozporządzeniem

Partnerskie zasady współpracy

Aktualne treści

 

 

 

      

Propozycja firmy IMAGE

 

EasyOSK standard - administracja w Twojej szkole

Możliwości:

 •  pobranie lub wprowadzenie danych z profilu Kandydata na Kierowcę

 •  opracowanie harmonogramu zajęć

 •  zmiany harmonogramów zajęć

 •  raportowanie o zmianach w harmonogramach zajęć zgodne z wytycznymi w odpowiednich aktach prawnych

 •  planowanie egzaminów wewnętrznych

 •  

   eksport informacji o zakończonym szkoleniu

   

   

   

EasyOSK - professional   

Możliwości:

 • pobranie lub wprowadzenie danych z profilu Kandydata na Kierowcę
 • opracowanie harmonogramu zajęć
 • zmiany harmonogramów zajęć
 • raportowanie o zmianach w harmonogramach zajęć zgodne z wytycznymi w odpowiednich aktach prawnych
 • planowanie egzaminów wewnętrznych
 • możliwość przeprowadzenia egzaminu w programie Egzamin OSK
 • archiwizacja informacji o egzaminie wewnętrznym
 • eksport informacji o zakończonym szkoleniu
 • prowadzenie elektronicznej książki ewidencji osób szkolonych
 • archiwizacja informacji o egzaminie wewnętrznym
 • eksport informacji o zakończonym szkoleniu
 • prowadzenie elektronicznej książki ewidencji osób szkolonych
 • prowadzenie elektronicznej karty przeprowadzonych zajęć
 • zarządzanie ośrodkiem (rozliczanie wpłat kandydatów, kosztów samochodu, czasu pracy
 • wykładowców i personelu ośrodka i wiele wiele więcej)

Gwarantujemy:

Dane Kandydatów na Kierowcę szkolonych w Państwa Ośrodkach znajdują się na dyskach.Państwa komputerów - nie mamy i nie będziemy mieli do nich dostępu. 

Nie prowadziliśmy, nie prowadzimy, ani nie będziemy prowadzili działań szkoleniowych, doszkalających ani w żaden sposób konkurencyjnych dla Ośrodków Szkolenia Kierowców.

 

Program spełnia wymagania stawiane egzaminowi wewnętrznemu w ustawie o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów  stosowanych w tych sprawach.

 

Możliwości:

 • nielimitowany dostęp do wszystkich pytań dla kandydatów na kierowcę, 

  w module nauka

 • kontroli postępów nauki kursanta (ilości pytań, na które odpowiedział prawidłowo, 

  nieprawidłowo, pominął) i możliwość resetowania statystyk

 • przeprowadzenie egzaminu wewętrznego zgodne z wymogami prawa

 • archiwizacja wyników egzaminu

 

Cena:

 • 1 stanowisko - 450 zł
 • 10 stanowisk - 750 zł

roczna aktualizacja bazy pytań

Propozycję  Grupy Wydawniczej IMAGE przedstawiła Edyta Mitura i Dariusz Młot. 

Prezentacja dotyczyła programu EasyOSK standard 

oraz EasyOSK - professional    

Przedstawiony został program Egzamin wewnętrzny w OSK

 

Propozycja firmy LIWONA

 

 

Kasy fiskalne Pławnicki Jan 

Zakończenie szkolenia Prezes Stowarzyszenia Danuta Kardaś 

 

Galeria: