Jesteś tutaj

Strona główna » Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego.

  Program zebrania:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości przez Prezesa S.O.S.K. i I. R.P . Janusza Kuśmierek

2. Wybór prezydium Walnego Zebrania  (przewodniczący, z-ca, sekretarz).

3. Wybór Komisji Wyborczej  (3 osoby).

4. Przerwa na sprawdzenie przez Komisję Wyborczą, czy spełnione zostały wymogi statutowe i regulaminowe, niezbędne do wręczenia mandatów członkom Stowarzyszenia.

5. Komunikat Komisji Wyborczej o zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.

6. Zaprezentowanie projektu porządku obrad proponowanego przez Zarząd.

7. Zatwierdzenie porządku obrad.

8. Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia z działalności Zarządu S.O.S.K. i I. R.P. z minionej kadencji 2012-2015

9. Sprawozdanie Skarbnika o stanie finansów Stowarzyszenia .

10. Zaprezentowanie bilansu finansowego przez Skarbnika Stowarzyszenia.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

13. Dyskusja nad sprawozdaniami.

14. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego S.O.S.K. i I.  R.P.

15. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej.

16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji      Rewizyjnej.

17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej.

18. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu

19. Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

20.Ukonstytuowanie się nowych władz.

21. Wystąpienie wybranego Prezesa Stowarzyszenia.

22. Uchwalenie programu działania S.O.S.K. i I. R.P. i jego władz.

23. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                        

 

Prezes  S.O.S.K. i I.R.P .

Janusz Kuśmierek

 

                                                                

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
* Regulamin zamieszczania komentarzy