Jesteś tutaj

Strona główna » XX - ZDS PFSSK ŁOWICZ 2018

Koleżanki i Koledzy Prezesi

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PFSSK nr. 79/2018 z dn. 03.03.2018

i na podstawie

 

§ 24 Statutu PFSSK, Zarząd PFSSK zwołuje Zwyczajne Zebranie

sprawozdawczo - wyborcze Delegatów Stowarzyszeń.

 

Obrady Zwyczajnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego Delegatów Stowarzyszeń odbędą się w dn. 07.04.2018 w godz. 09.00 - 15.00 też w Łowiczu w Restauracji i Hoteliku „POLONIA” w Łowiczu, Stary Rynek 4.

Przypominam o wymogu Statutowym :

§ 25 - wnioski o włączenie do porządku obrad ZDS powinny być zgłaszane przez członków na piśmie nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Zebrania.

§ 26 pkt. 1 i pkt. 2 - członkowie z wyprzedzeniem dwutygodniowym przesyłają też imienną listę aktualnych członków stowarzyszenia podpisaną przez osoby statutowo upoważnioną oraz imienną listę z adresami wybranych delegatów na zebranie ZDS też podpisaną przez osobę statutowo upoważnioną.

Wnioski, listę członków i imienną listę delegatów należy przesłać do dnia 23.03.2018 r. do prezesa zarządu na e-mail: lowiczrondo@wp.pl

Proszę też do 23.03.2018 r. składać do mnie potrzeby rezerwacji ilości pokoi noclegowych tel. 502-278-722 lub e-mail: lowiczrondo@wp.pl

 

W imieniu Zarządu

Polskiej Federacji Stowarzyszeń

Szkół Kierowców

Krzysztof Bandos prezes

 

Jeżeli w XX Zjeździe Delegatów Stowarzyszeń będzie uczestniczyła osoba niebędąca delegatem z danego Stowarzyszenia np. prezes lub wiceprezes który musi uczestniczyć w KDZ jednocześnie nie będący delegatem, należy to też zgłosić do 23.03.2018 r. na e-mail: lowiczrondo@wp.pl oraz uiścić opłatę w kwocie 100,oo zł na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

Konto: LUKAS Bank S.A. 86 1940 1076 3011 2892 0000 0000


XX ZDS PFSSK

06.04. - 07.04. 2018 rok

Adres : 99-400 ŁOWICZ, STARY RYNEK 4
RESTAURACJA i HOTELIK „ POLONIA „

 

 

 


Walne Zebranie Delegatów - Łowicz 06.04.2018 - 07.04. 2018 r. 

1.   06.04.2018 godz. 14.oo - 19.oo

Przyjazd delegatów i zakwaterowanie:

w Hoteliku „POLONIA” Łowicz, Stary Rynek 4.

2.   06.04.2018 godz. 19.oo - 21.3o   

Kolacja dla około 45 osób

3.   06.04. 2018 od godz. 22.oo

Nocleg /pokoje 2-osobowe, 3-osobowe/ + śniadanie cena : 85,oo zł od osoby
Pokój 1- osobowy cena: 100,oo zł - liczba ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

4. 07.04.2018 od godz. 7.3o – 8.30

Śniadanie

5. 07.04.2018 od godz. 9.oo – 15.oo

Walne Zebranie Delegatów / Sala konferencyjna dla 45 osób/

Serwis kawowy

6. 07.04.2018 godz. 15.00

Obiad

7. 01.04.2017 do godz. 15.3o

Wykwaterowanie


PORZĄDEK OBRAD XX ZDS PFSSK

ŁOWICZ dn. 07. 04. 2018 r.

1.Otwarcie ZDS i powitanie delegatów przez Prezesa PFSSK.9.00
2.Wybór prezydium ZDS (przewodniczący, z-ca, sekretarz).9.05
3.Wybór Komisji Sprawozdawczo - Wyborczej ZDS ( 3-5osób ).9.15
4.Przerwa na sprawdzenie przez Komisję Sprawozdawczo - Wyborczą wymogów statutowych.9.25
5.Komunikat Komisji o zdolności Walnego ZDS do podejmowania uchwał.9.35
6.Wręczenie mandatów Delegatom9.40
7.Zaprezentowanie projektu porządku obrad proponowanych przez Zarząd9.50
8.Głosowanie i zatwierdzenie porządku obrad.10.00
9.Sprawozdanie z działalności Zarządu PFSSK III 2017 r. do III 2018 r. oraz wystąpienie gościa honorowego XX Zjazdu Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego p. Bogdana Oleksiaka10.05
10.Sprawozdanie Skarbnika o stanie finansów oraz terminowości opłacania składek członkowskich. Zaprezentowanie bilansu finansowego Federacji za 2017 r.10.50
11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. z wnioskiem o absolutorium dla Członków Zarządu11.00
12.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2017 r.11.10
13.Przerwa kawowa.11.20
14.Dyskusja nad sprawozdaniami.11.35
15.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu.12.00
16.Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu bilansu finansowego PFSSK za 2017 r.12.05
17.Podjęcie Uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej uzyskanej za 2017 r.12.10
18.Podjęcie Uchwały nad udzieleniem absolutorium Zarządowi PFSSK.12.15
19.Podjęcie Uchwały nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej PFSSK.12.20
20.Podjęcie Uchwały nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu PFSSK.12.25
21.Przerwa kawowa12.30
22.Zgłoszenie kandydatur na funkcję Prezesa Zarządu PFSSK na kadencję 2018-202212.40
23.Prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu12.45
24.Głosowanie i odczytanie wyników wyboru Prezesa Zarządu13.00
25.Zgłoszenie kandydatur na Członka Zarządu na kadencję 2018-202213.10
26.Prezentacja kandydatów do Zarządu13.20
27.Głosowanie i odczytanie wyników wyboru Członków Zarządu13.40
28.Zgłoszenie i prezentacja kandydatur do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-202213.50
29.Głosowanie i odczytanie wyników wyboru Komisji Rewizyjnej14.00
30.Zgłoszenie i prezentacja kandydatur do Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2018-202214.10
31.Głosowanie i odczytanie wyników wyboru Sądu Koleżeńskiego14.15
32.Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2018-2022 - dla pozostałych delegatów - przerwa kawowa14.20
33.Przedstawienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego14.30
34.Przedstawienie przez Komisję Sprawozdawczo Wyborczą projektów Uchwał i Wniosków zgłoszonych przez Delegatów i Zarząd14.35
35.Głosowanie w przedmiocie zgłoszonych uchwał i wniosków nadesłanych przez Delegatów i Zarząd PFSSK14.40
36.Dyskusja i przyjęcie tez pracy, uchwał, wniosków oraz kierunków działania PFSSK w 2018 roku.14.45
37.Zamknięcie obrad Zebrania15.00
38.Obiad15.05

 

 

Zarząd PFSSK

 


Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
* Regulamin zamieszczania komentarzy