Jesteś tutaj

Strona główna » Taxonomy term

Gorzów Wielkopolski

 

                                                                                                                    Gorzów Wlkp. 05.08.2015 r.

 

 

PROGRAM ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W DNIU 16.10.2014r

 

Szanowni Koledzy Prezesi – regionalnych  stowarzyszeń skupionych w  Polskiej Federacji  Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Jako  gospodarz najbliższego XVI -  Zjazdu Delegatów na  który serdecznie  zapraszam, chciałbym zwrócić się do Was  z propozycją przeanalizowania oraz podjęcia działań w sprawie niezmiernie ważnej dla dalszego  funkcjonowania PFSSK.  Uważam, że dotychczasowa formuła działalności zdecydowanie  się  zakończyła. Nadszedł  czas na wypracowanie nowych zasad działania, a takim forum powinien być najbliższy  KDZ ( Kolegium Doradcze Zarządu), które winno wypracować istotne kierunki działania  oraz przedstawić zjazdowi do zaakceptowania, a także wprowadzenie ich w życie do realizacji. Musimy zdecydowanie odciąć się od dotychczasowej działalności Zarządu PFSSK, które oceniamy, jako zdecydowanie negatywnie, głównie w reprezentowaniu naszego środowiska w procedowaniu nad Ustawą o kierujących pojazdami, a także w konsultacjach nad rozporządzeniami w tym o kontroli OSK. Jednym słowem całość wzbudza powszechne niezadowolenie środowiska zajmującego się szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców. Obecna próba nowelizacji UoKP, jest bardziej kosmetyczna niż merytoryczna.

Jak twierdzą znawcy tematu, cała ustawa nadaje się do uchwalenia na nowo, i to winno być naszym celem, na najbliższy czas działania. Musimy być inicjatorami takiego działania, a będziemy mieć wsparcie pozostałych organizacji społecznych.

Zwracam  uwagę, że jeżeli nie podejmiemy zdecydowanych działań w nowej formie, musimy się liczyć z zakończeniem działalności federacji. Docierają do mnie liczne głosy niezadowolenia, a tym samym braku poparcia dla funkcjonowania PFSSK. Nie  możemy do tego dopuścić, bo w okresie 15 lat działalności, są również osiągnięcia pozytywne o których będziemy mówić na zjeździe.

 

    Pierwsze koty za płoty!

 Tak określił na zadane pytanie przeze mnie: Jak ocenia przebieg trzydniowych warsztatów dla instruktorów? Andrzeja Kawalec,właściciel jedynego w Gorzowie Wlkp „SUPER OSK MIKRUS”.

 

Gorzowskie Stowarzyszenie Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców wzorem minionych lat w dniu 07 września  w Lubniewicach dokonało podsumowania pierwszego półrocza w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców w 2013 rok. Prezes Stowarzyszenia Władysław Drzazga powitał wszystkich przybyłych właścicieli OSK oraz ich bliskich, a także przybyłego na zaproszenie Zarządu kol. Krzysztofa Bandosa – Vice prezesa PFSSK w celu dokonania wręczenia odznak nadanych przez Zarząd federacji.

PROTOKÓŁ

    Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z DNIA 17 MAJA 2013r.

 

 

W dniu  14.03.2013  roku w siedzibie gorzowskiego Stowarzyszenia  Prezes Zarządu Władysław Drzazga , wręczył Certyfikat Kompetencji i Przynależności do Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Grzegorzowi Kuchcińskiemu, właścicielowi Szkoły Nauki Jazdy „BLACK” ze Strzelec Kraj .

 

Strony