Jesteś tutaj

Strona główna » Struktura organizacji » Członkowie PFSSK » Gorzów Wielkopolski
Region: Gorzów Wielkopolski

Stowarzyszenie Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców z siedzibą w Gorzowie Wlkp. powstało w 1994 r. Tak więc, 4 września 2014r. będzie obchodziło 20-lecie działalności. Organizacja powstała na fali protestu wobec wielu nieprawidłowości, jakie miały miejsce w byłym ośrodku egzaminowania jako agendy urzędu wojewódzkiego. Wówczas też głównym celem jego działania była, obrona praw osób zajmujących się szkoleniem kierowców. Pierwsze lata - inicjatorzy Stowarzyszenia oceniają jako trudne, ale w miarę upływu czasu zdecydowanie zmieniły się nasze potrzeby i zainteresowania. Kwestie różnych sporów oraz nieprawidłowości, a także niewłaściwego traktowania petentów zakończono z chwilą powstania WORD w 1998 r. Wówczas członkowie Stowarzyszenia postanowili zmienić swój styl i zasady działania. Postawili na integrację środowiska osób zajmujących się szkoleniem i egzaminowaniem kierowców oraz daleko idącą współpracę z ośrodkiem egzaminowania, ta ostatnia - jak to oceniają - nie zawsze jest łatwa. Od kilku lat wspólnie z WORD organizują podsumowania roku szkoleniowego, na które są zapraszani kierownicy szkół jazdy, osiągających wyróżniające wyniki w procesie szkolenia i w egzaminowaniu. Z reguły jest to około 50 osób. Spotkanie jest zawsze uroczyste połączone z poczęstunkiem oraz wyróżnieniami w postaci upominków, pucharów, dyplomów. Jest dyskusja, dobre rady na kolejny rok. Dwa razy w roku organizują imprezy integracyjne dla wszystkich instruktorów i ich rodzin (nie tylko członków Stowarzyszenia). Według stanu na dzień dzisiejszy odnotowują 63 członków. Są jednym z największych stowarzyszeń w Polsce i inspirująco aktywnym w swej działalności. Jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. 

Władysław Drzazga , jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców w Gorzowie Wlkp.Swą funkcję Władysław Drzazga pełni już 20-ty rok. Kieruje jednym z największych stowarzyszeń w Polsce oraz jednym z najbardziej aktywnych w swej działalności na rzecz integracji środowiska instruktorów nauki jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie. Bierze udział w inicjatywach i projektach regionalnych środkach masowego przekazu. Występuje jako ekspert w sprawach popularyzacji zgodnego z prawem zachowania kierowców i pieszych. Organizuje oraz wspiera konkursy w szkołach podstawowych na temat: "Bezpieczny w szkole, domu i na ulicy". Wspólnie z policją i WORD prowadzi program pt.: Nauka jazdy po gorzowskich rondach "PRZEPISOWO I WZOROWO", kierowany do osób posiadających już prawa jazdy. Ze swojej działalności jest znany w środowisku szkoleniowców w całej Polsce. Wielokrotnie był wyróżniany m.in.: przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP, a także Złotą Odznaką Zasłużony dla Polskiej Federacji Szkół Szkolenia Kierowców.

Jest instruktorem od 1977 roku i posiada uprawnienia instruktora na wszystkie kategorie prawa jazdy. Swój ośrodek szkolenia kierowców - OSK "DRIVER" prowadzi od 1990 roku. Była to wówczas pierwsza prywatna szkoła kierowców w Gorzowie Wlkp. Do dnia dzisiejszego wyszkolił już kilka tysięcy kierowców różnych kategorii prawa jazdy. Od 1998 roku szkoli wyłącznie na kategorię B.

 

Władysław Drzazga

Prezes - szkoleniem kierowców zajmuje się od 1977 r. Początkowo był instruktorem i wykładowcą na wojskowych kursach kierowców LOK, a następnie wykładowcą w ZDZ na kursach kierowców oraz kursach przewozu materiałów niebezpiecznych. Pracował jako zastępca dyrektora do spraw technicznych GPT "Warta-Tourist" w Gorzowie Wlkp. W lutym 1990 r. założył własny OSK "Driver", który powstał jako pierwszy prywatny w Gorzowie Wlkp. i z powodzeniem istniał do 28.lutego 2013 roku. W 1994 był inicjatorem oraz założycielem SWiISK. Jest jego prezesem od początku powstania. Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany:

Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę, Honorową Odznaką "Zasłużonych dla Transportu RP", Złotą Odznaką Honorową PFSSK, Złota Odznaką dla Ligi Obrony Kraju.

Jest aktywnym działaczem na rzecz poprawy BRD oraz znanym popularyzatorem bezpiecznej jazdy, bierze udział w wielu regionalnych audycjach radiowych i telewizyjnych.

 

 

 

Janusz Badura

Wiceprezes – instruktor nauki jazdy od 1983 r. Poczatkowo zwiazany z PZM-otem, a od 1996 r. do chwili obecnej jest włascicielem OSK „Kierowca”. Członek Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców w Gorzowie Wielkopolskim. Wczesniej pełnił tam funkcje przewodniczacego komisji rewizyjnej. Odznaczony:

Złota Odznaka PFSSK oraz Srebrnym Medalem za Długoletnia Słuzbe dla RP.

Aktywny działacz na rzecz BRD, organizator i współorganizator wielu konkursów z dziedziny przepisów ruchu drogowego dla młodziezy.

 

 

 

 Jacek Pomorski

Skarbnik – instruktor nauki jazdy od 23 lat. Przygodę z nauka jazdy rozpoczął w 1989 r. Przez pięć lat pracował jako instruktor w jednej z gorzowskich szkół jazdy po czym w 1994 r. otworzył  ze wspólnikiem prywatny OSK, który działał do 1998 r.
W styczniu 1999 r. rozpoczął indywidualną działalność pod nazwa OSK „Jacek Pomorski”.  Przez ostatnie 11 lat zajmował pierwsze miejsce w rankingu szkół kierowców Województwa Lubuskiego. Jest najbardziej aktywnym członkiem Stowarzyszenia. Od Trzech kadencji pełni funkcje skarbnika. Był wielokrotnym delegatem na ZDS. Jako pierwszy w Gorzowie prowadzi szkolenie dla osób niepełnosprawnych, a od 2010r prowadzi kursy na maszyny budowlane. Za swoje zasługi w pracy zawodowej i społecznej był wielokrotnie  wyróżniany oraz  uhonorowany :

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę RP oraz Złotą Odznaką Zasłużony dla PFSSK

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Witczak 

Sekretarz zarzadu  

Od 1994r pracował jako wykładowca w Wojskowym Ośrodku Szkolenia Kandydatów na Kierowców, po dwóch latach zostaje zastępcom komendanta. W 1996r zarejestrował własną OSK i z powodzeniem prowadzi do dziś. W rankingu szkół kierowców
od lat zajmuje czołową pozycję. W 2007r otrzymał puchar z rąk prezesa PFSSK za dobre wyniki w szkoleniu kandydatów na kierowców. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia, pełnił funkcję wiceprezesa. Za swoją pracę oraz aktywność społeczną
w 2008r został odznaczony:

Honorową Odznaką Zasłużony dla Transportu RP
Złotą Odznaką za Zasługi dla PFSSK  
W 2009r został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę RP

 

 Ryszard Perwel 

Członek zarządu

Uprawnienia instruktora posiada od 1988r. Pracował jako wykładowca - instruktor w LOK przez 10 lat. Od 2000r prowadzi z powodzeniem własny OSK w Chojnie. Jest wyjątkowym pasjonatem zawodu instruktora szkolenia kierowców oraz bardzo aktywny członek Stowarzyszenia. Za swoją aktywność był wielokrotnie  wyróżniany:

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę Brązową Odznaką Zasłużony dla LOK ,  Srebrną Odznaką Zasłużony dla PFSSK .

Uczestnik różnych konkursów poświęconych BRD oraz Instruktora Roku. Ostatnią kadencję władz Stowarzyszenia pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,aobecnie członka Zarządu Stowarzysz Jest lubiany i pomocny dla kolegów. 

 

  

Statutut, który przyjęliśmy

Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 29 maja 2012r. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI W KADENCJI WŁADZ STOWARZYSZENIA NA LATA 2012 – 2014r

      Przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 29.05.2012r.