Jesteś tutaj

Strona główna » Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów

 al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań

tel. 61-852 91 28, www.stowarzyszenieosk.poznan.pl 

Wejście w życie Ustawy o działalności gospodarczej w 1989 roku rozpoczęło rewolucję w szkoleniu kierowców w Polsce. Ustawa pozwalała na powstawanie prywatnych ośrodków szkolenia. W Wielkopolsce ośrodki powstawały jak grzyby po deszczu, również „robaczywe”. Bujnie rozwijały się fikcyjne ośrodki szkolenia, które sprzedawały zaświadczenia bez przeprowadzania szkoleń. Kwitła nieuczciwa konkurencja. 

W celu obrony dobrego imienia uczciwych ośrodków szkolenia, już wówczas, podjęto pierwsze próby zorganizowania stowarzyszenia. Pomimo kilku spotkań i burzliwych dyskusji, w których uczestniczyła większość Ośrodków Szkolenia Kierowców z Wielkopolski, nie udało się sfinalizować pomysłu założenia stowarzyszenia w regionie.

W 1992 roku w miastach wojewódzkich powstały Wojewódzkie Ośrodki Egzaminowania Kierowców jako centra przeprowadzania egzaminów państwowych, wtedy też pojawiły się słynne place manewrowe. 

W okresie późniejszym wprowadzono przetargi na samochody egzaminacyjne. Jednocześnie narastały nowe problemy w branży szkoleniowej.

Ochrona interesów środowiska szkolącego, wspólne wypracowanie inicjatyw doskonalenia procesu szkolenia i egzaminowania, na nowo rozbudziły potrzebę zrzeszenia się. Konieczne i nieuniknione było powołanie do życia społecznego stowarzyszenia.

W kwietniu 1998 roku udało się zorganizować spotkanie kilkunastu największych wielkopolskich Ośrodków Szkolenia Kierowców, na którym podjęto decyzję utworzenia stowarzyszenia. Wybrano tymczasowy zarząd, który zobowiązano do zarejestrowania stowarzyszenia w Sądzie Okręgowym 

W Poznaniu. 21.04.1998 roku powstało regionalne Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Zarząd stowarzyszenia w minimalnie zmienionym składzie urzęduje do dnia dzisiejszego. Prezesem stowarzyszenia jest Zbigniew Ogiński, zastępcą prezesa Stefan Bobrowski, funkcję sekretarza pełni Andrzej Kaczmarek, skarbnikiem jest Tadeusz Stępniak, członkiem zarządu Wojciech Kaczmarek. Wszyscy przedstawiciele zarządu są założycielami stowarzyszenia.

Na pierwszym spotkaniu grupy postanowiono przyjmować do stowarzyszenia tylko sprawdzone ośrodki. Spośród działających Ośrodków Szkolenia Kierowców w Wielkopolsce, liczba członków stowarzyszenia oscyluje w granicach 40 ośrodków.

Z czasem zakres reprezentowania środowiska szkolącego poszerzył się o instruktorów, tym samym rozwinęła się nazwa stowarzyszenia, która pozostaje do dziś, a brzmi Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów.

WSOSKiI współpracuje z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców, bierze udział w ogólnopolskich konferencjach.

Głównym celem stowarzyszenia jest obrona praw członków WSOSKiI i ich interesów.

  • Działania stowarzyszenia to także organizowanie spotkań z władzami wojewódzkimi i z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
  • Podejmowanie rozwiązań zmierzających do poprawy zarówno bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców.
  • Pozyskiwanie preferencyjnych warunków w firmach ubezpieczeniowych.
  • Czuwanie nad kolejnymi przetargami na samochody egzaminacyjne. Przy organizowanych przetargach uwzględniane są postulaty WSOSK, m. in. o zawieraniu wieloletnich umów na poszczególne marki samochodów.
  • Od 1998 do 2014 roku w Wielkopolsce występują tylko trzy marki samochodów egzaminacyjnych (Fiat UNO – 1998-2000; Fiat PUNTO – 2000-2009; Renault CLIO - 2009-2014).
  • Stowarzyszenie organizuje konkursy Instruktora roku.
  • Służy pomocą w zakresie szkolenia swoich członków.
  • Członkowie stowarzyszenia spotykają się również dla przyjemności, uczestniczą w wyjazdach integracyjnych rozwijając kontakty środowiskowe w tym też zagraniczne. Integracja stowarzyszenia to także uroczyste zjazdy przy suto zastawionym stole. 

Zarząd WSOSKiI:

 

 

 

 

Zbigniew Ogiński

Prezes stowarzyszenia; założyciel WSOSK; od 1978 roku kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców, obecnie pod nazwą Uniwersytet Jazdy; instruktor z uprawnieniami na wszystkie kategorie; członek, założyciel Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Bobrowski

Wiceprezes stowarzyszenia; założyciel WSOSK; w branży szkoleniowej pracuje od 1974 roku; studia wyższe techniczne (technika motoryzacyjna, rzeczoznawstwo, ubezpieczenia komunikacyjne); uprawnienia instruktora do szkolenia na kategorie A, B, C, D, E prawa jazdy; rzeczoznawca samochodowy z listy ministra infrastruktury; biegły sądowy; biegły izby skarbowej; prowadzi własny Ośrodek Szkolenia od 1991 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Kaczmarek

Sekretarz stowarzyszenia; założyciel WSOSK; członek Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; od 1992 roku właściciel i kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców, teraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego; posiada uprawnienia instruktorskie kat. A, B, B+E, C, C+E

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Stępniak

Skarbnik stowarzyszenia; założyciel WSOSK; założyciel Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; założyciel Ośrodka Szkolenia Kierowców Formuła L - firma istnieje od 1989 roku, obecnie zatrudnia 6 instruktorów, szkoli na kat. A1, A, B1, B, B-automat, B+E, C, C+E, D

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Kaczmarek

Członek zarządu stowarzyszenia; założyciel WSOSK; inicjator i założyciel Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; założyciel i członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Warszawie; 

od 1989 roku właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców, obecnie pod nazwą ATC s. c. w Gostyniu; posiada uprawnienia instruktorskie na wszystkie kategorie

 

www.stowarzyszenieosk.poznan.pl