Jesteś tutaj

Strona główna » Struktura organizacji » Członkowie PFSSK » Skierniewice
Region: Skierniewice

Stowarzyszenie  Właścicieli  i  Instruktorów  Ośrodków
 Szkolenia  Kierowców  MOST  96-100
 Skierniewice  ul. Kozietulskiego  12

Kontakt:  lowiczrondo@wp.pl
Tel. 46/ 837-02-58,  502-278-722

 

Skład Zarządu :

•Krzysztof  BANDOS - Prezes

•Wiesław  SŁOJEWSKI - Wiceprezes

•Krzysztof  LORENC - Sekretarz

•Marek  STASIAK - Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

•Tomasz  DYMOWSKI - Przewodniczący 

•Krzysztof  WĘGLARZ - Członek Komisji

Wizerunki

 

 Krzysztof Bandos - prezes Stowarzyszenia MOST szkoleniowiec od 1983 roku, wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studia podyplomowe z zarządzania. W latach 1983 - 1991 związany z PZM-ot, był Kierownikiem Ośrodka Szkolenia Kierowców. Od 1991 roku prowadzi własny Ośrodek Szkolenia Kierowców „RONDO” w Łowiczu. Posiada uprawnienia instruktora i wykładowcy wszystkich kategorii prawa jazdy. Ukończony kurs egzaminatora państwowego. Obecnie oprócz funkcji prezesa Stowarzyszenia MOST pełni również funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.
 Wiesław Słojewski - wiceprezes Stowarzyszenia MOST założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia przez 12
lat. Były członek zarządu PIGOSK. Uhonorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Jest właścicielem Ośrodka Szkolenia Kierowców "WIDOK" w Skierniewicach od 1989r
 Krzysztof Lorenc - sekretarz Stowarzyszenia MOST Działalność w zakresie nauki jazdy prowadzi od 1991 r. Może zatem pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu kierowców, co potwierdzają wysokie umiejętności zdobyte przez jego absolwentów. Ośrodek mieści się przy ulicy Kozietulskiego 12 w Skierniewicach. Do szkolenia używamy różnych typów samochodów. Naszym hasłem przewodnim jest: naucz się bezpiecznie jeździć, a egzamin nie będzie problemem!
 Marek Stasiak - skarbnik Stowarzyszenia MOST
Od 1991 roku instruktor nauki jazdy właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców AUTOMAR – Marek Stasiak w Sochaczewie. Od roku 2009 posiada uprawnienia egzaminator w zakresie kat A i B prawa jazdy .
Skarbnik – Stowarzyszenie Właścicieli i Instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców „MOST” w Skierniewicach
Skarbnik – Polska Federacja Stowarzyszeń Szkól Kierowców z siedzibą w Warszawie
Skarbnik – Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Piastowie
 

Tomasz Dymowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MOST
wykształcenie - pedagogiczne
zawód - nauczyciel
Instruktor Nauki Jazdy kategorii A, B, C, T, BE, CE od 1992 r. Członek i założyciel Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców "Most" w Skierniewicach.

 

 Krzysztof Węglarz - Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MOST
Instruktorem od 1990r. Pracę jako instruktor nauki jazdy łączyłem z zawodem kierowcy autobusu i samochodu ciężarowego na trasach międzynarodowych. Od 2004r prowadzę Ośrodek Szkolenia Kierowców Euro Kurs, w którym wykorzystuję umiejętności i doświadczenie nabyte podczas pracy jako kierowca.

 

 

Adres www: